Tinh nhanh với câu đố tiếng Anh “hack” não

Câu đố tiếng Anh vận dụng đầy đủ những kiến thức về cả mặt từ vựng, ngữ pháp, các cấu trúc câu đến cách sử dụng hệ thống các thì. Bạn sẽ được củng cố kiến thức ở nhiều mặt và đẩy mạnh toàn diện theo hệ thống kiến thức mà chúng ta mong muốn đạt được trong hành trình tìm đến gần hơn với ngôn ngữ chung. Vậy cùng thử xem trình độ của mình đến đâu với những câu đố cực kỳ hài hước và “hack não” dưới đây của chúng tôi bạn nhé!

Kết quả kiểm tra của bạn: