Các kiểu bơi lội bằng tiếng Anh

Bơi lội là một trong những môn thể thao rất phổ biến được nhiều người yêu thích, đặc biệt là các em nhỏ. Hãy cùng Benative tìm hiểu một số từ vựng tiếng Anh về bơi lội để xem có bao nhiêu cách bơi mà bạn chưa biết nhé.

các kiểu bơi lội bằng tiếng anh

>>> Từ vựng tiếng Anh về các con vật

35 từ vựng tiếng Anh về môn bơi lội

1. Backstroke /ˈbækstrəʊk/: Kiểu bơi ngửa
2. Breaststroke /ˈbreststrəʊk/: Kiểu bơi ếch
3. Butterfly stroke: Kiểu bơi bướm
4. Crawl /krɔːl/: Bơi sải
5. Diving /ˈdaɪvɪŋ/: Lặn
6. Diving board /ˈdaɪvɪŋ bɔːrd/: Cầu/ván nhảy
7. Dog-paddle: Bơi chó
8. Freestyle /ˈfriː.staɪl/: Bơi tự do
9. Gala /ˈɡeɪlə/: Hội bơi
10. Goggles /ˈɡɒɡlz/: Kính bảo hộ; kính bơi
11. Lane /leɪn/: Làn bơi
12. Length /leŋθ/: Chiều dài bể bơi
13. Lido /ˈliːdoʊ/: Bể bơi ngoài trời
14. Lifeguard /ˈlaɪfɡɑːd/: Nhân viên cứu hộ (ở bể bơi, bãi biển…)
15. Swimmer /ˈswɪmər/: Tuyển thủ bơi lội
16. Olympic swimmer /oˈlɪmpɪk ˈswɪmər/: Vận động viên bơi lội giải Olympic
17. Swim coach /swɪmkəʊtʃ/: Huấn luyện viên bơi lội
18. Dive Instructor /daɪvɪn ˈstrʌktə/: Huấn luyện viên lặn
19. Starting block /ˈstɑːtɪŋ ˈblɒk/: Vạch xuất phát
20. Diving boards /ˈdaɪvɪŋ bɔːdz/: Bảng lặn (bảng ở bên trên hồ bơi mà mọi người có thể nhảy xuống để lặn xuống nước)
21. Touch pads /tʌtʃ pædz/: Điểm chạm tay về đích
22. Open water events /ˈəʊpən ˈwɔːtər ɪˈvents/: Cuộc thi bơi được tổ chức trong hồ hoặc ở biển
23. Stroke /strəʊk/: Kiểu bơi
24. Medley swimming /ˈmedli ˈswɪmɪŋ/: Cuộc thi bơi hỗn hợp
25. In turn /ɪn tɜːn/: Lần lượt
26. Glide /ɡlaɪd/: Lướt, trườn
27. Leisure time /ˈleʒə ˈtaɪm/: Giờ rảnh
28. Bathing suit /ˈbeɪðɪŋ suːt/: Áo bơi
29. Bathing trunks /ˈbɑːθɪŋ trʌŋks/: Quần bơi
30. Swimsuit /ˈswɪm suːt/: Bộ quần áo bơi
31. Piscina /pɪˈsiːnə/ or swimming pool /ˈswɪmɪŋ puːl/: Bể bơi
32. Plunge bath /plʌndʒ bɑːθ/: Bể bơi sâu
33. Oar /ɔː/: Bơi chèo
34. Fully armed /ˈfʊli ɑːmd/: Bơi vũ trang (quân đội)
35. Side stroke /saɪd strəʊk/: Kiểu bơi nghiêng

>>> Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng

Hãy động viên con học thật chăm chỉ giúp ghi nhớ thật sâu, để sử dụng chúng trong những tình huống phù hợp nhé. Chúc bé luôn có những giờ học bổ ích!

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ TẠI BENATIVE KIDS NGAY HÔM NAY


Bài viết liên quan