Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chung nhất về Biển

Biển là một trong những đề tài được nhiều bạn trẻ khai thác cũng như là chủ đề quan trọng trong việc lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về việc bảo vệ môi trường nước. Từ vựng tiếng Anh về Biển cũng như những động thực vật sống dưới biển mà trung tâm tiếng Anh giao tiếp Benative cung cấp dưới đây sẽ là kiên thức quan trọng không những để cải thiện vốn tiếng Anh mà còn làm tăng hiểu biết cho bạn về thế giới đầy thú vị này.  

Từ vựng tiếng Anh về Biển và các loại sinh vật Biển

Từ vựng tiếng Anh về Biển và các loại sinh vật Biển

Nếu như tiếng Anh giao tiếp cơ bản hàng ngày chúng ta sẽ đi vào nghiên cứu cũng như tìm hiểu sát hơn về các chủ đề liên quan đến giao tiếp trong cuộc sống thì bạn hãy mở rộng thêm với những đề tài khác liên quan nhưng cũng không kém phần thông dụng phổ biến như về Biển các bạn nhé!

 1. Fish /fi∫/: Cá
 2. Mollusk /mɔləsk/: Động vật thân mềm
 3. ​3. Pinniped /ˈpɪ.nə.ˌpɛd/: Động vật có chân màng
 4. Zooplankton /ˌzoʊ.əˈplæŋktən/: Sinh vật phù du
 5. Barracuda /’bærə’ku:də/: Cá nhồng
 6. Bass /beis/: Cá mú
 7. Coelacanth /’si:ləkænθ/: Cá vây thùy
 8. Dogfish /’dɒgfi∫/: Cá nhám góc
 9. Dugong /’du:gɔɳ/: Cá nược
 10. Flounder /’flaʊndə[r]/: Cá bơn trám
 11. Flying fish /’flaiiηfi∫/: Cá chuồn
 12. Grouper /’gru:pə/: Cá mú
 13. Herring /’heriη/: Cá trích
 14. Mackerel /’mækrəl/: Cá thu đao
 15. Mullet /’mʌlit/: Cá đối
 16. Orca /ɔ:k/: Cá kình
 17. Pompano /’pɔmpənou/: Cá nục
 18. Ray /rei/: Cá đuối
 19. Salmon /’sæmən/: Cá hồi
 20. Salt water /’sɔ:ltwɔ:tə[r]/: Cá biển
 21. Tarpon /’tɑ:pɔn/: Cá cháo
 22. Shark /∫ɑ:k/: Cá mập
 23. Tuna /’tju:nə/: Cá ngừ
 24. Eel /i:l/: Lươn
 25. Abalone /æbə’louni/: Bào ngư
 26. Bivalve /’baivælv/: Động vật có vỏ
 27. Clam /klæm/: Sò điệp
 28. Conch /kɒnt∫/: Ốc xà cừ
 29. Crab /kræb/: Cua
 30. Hermit crab /’hə:mit’kræb/: Tôm ở nhờ
 31. Nautilus /’nɔ:tiləs/: Ốc anh vũ
 32. Mussels /’mʌsl/: Con vẹm
 33. Oyster /’ɔistə[r]/: Con trai
 34. Scallop /’skɒləp/: Sò điệp
 35. Whelk /whelk/: Ốc tù và
 36. Lobster /’lɒbstə[r]/: Tôm hùm
 37. Whale /weil/: Cá voi
 38. Otter /’ɒtə[r]/: Rái cá
 39. Manatee /mænə’ti:/: Lợn biển
 40. Dolphin /’dɒlfin/: Cá heo
 41. Killer whale /’kiləweil/: Cá heo
 42. Narwhal /’nɑ:wəl/: Kỳ lân biển
 43. Porpoise /’pɔ:pəs/: Cá heo
 44. Sea- bird /si.bɜ:d/: Chim biển
 45. Gull /gʌl/: Mòng biển
 46. Seagull /’si:gʌl/: Mòng biển
 47. Salangane /’sæləηgein/: Chim yến
 48. Shearwater /’ʃiə,wɔ:tə/: Hải âu
 49. Frigate /’frigit/: Cốc biển
 50. Jellyfish /’dʒelifi∫/: Sứa
 51. Cuttlefish /’kʌtlfi∫/: Mực
 52. Octopus /’ɒktəpəs/: Bạch tuộc
 53. Marine /mə’ri:n/: Biển
 54. Ocean /’əʊ∫n/: Đại dương
 55. Tides /taid/: Thủy triều
 56. Ebb tide /’ebtaid/: Triều xuống
 57. Whitecaps /ˈwaɪtˌkæps/: Sóng bạc đầu
 58. Salinity /sə’linəti/: Độ mặn của biển
 59. Sea /si:/: Biển  

Từ vựng tiếng Anh về chủ quyền biển đảo

Từ vựng tiếng Anh về chủ quyền biển đảo

 1. 9 dashes boundary: Đường lưỡi bò
 2. Ally: Bạn đồng minh
 3. Arsenal: Kho chứa vũ khí
 4. Beach: Biển
 5. Boat: Thuyền (nhỏ)
 6. Captain: Thuyền trưởng (trong bóng đá là đội trưởng)
 7. Clam: Nghêu
 8. Clash: Va chạm
 9. Coast: Bờ (biển, đại dương)
 10. Continental shelf: Thềm lục địa
 11. Convention: Hiệp định
 12. Coral: San hô
 13. Coral reef: Rạn san hô (tức là một vùng nhiều san hô)
 14. Crab: Cua
 15. Dolphin: Cá heo
 16. Exclusive economic zone (EEZ): Vùng đặc quyền kinh tế
 17. Extortion: Sự tống (tiền của…)
 18. Fish: Cá (nói chung)
 19. Fisherman: Người đánh cá
 20. Greedy: Tham lam
 21. Harbor, Port: Cảng biển
 22. Invasion : Sự xâm lược
 23. Island: Đảo
 24. Island: Hòn đảo
 25. Jellyfish: Con sứa
 26. Lifeguard: Người cứu hộ (ở biển hay hồ bơi),
 27. Lighthouse: Hải đăng (đèn để giúp tàu thuyền định hướng)
 28. Maritime disputes: Vùng biển tranh chấp
 29. Nautical miles: Hải lý
 30. Naval guard: Cảnh sát biển
 31. Ocean: Đại dương
 32. Octopus : Bạch tuộc
 33. Oil rig: Dàn khoan dầu
 34. Paracel islands : Hoàng Sa
 35. Provocative: Khiêu khích
 36. Riot: Náo loạn
 37. Scout: Do thám
 38. Sea: Biển
 39. Sea gull: Chim (mòng) biển
 40. Seahorse : Cá ngựa (cá hình giống ngựa)
 41. Seal: Hải cẩu
 42. Seashore : Bờ biển (seaside)
 43. Seaweed: Rong biển (nhiều người thích ăn rong biển để tốt cho việc tiêu hóa)
 44. Shark: Cá mập
 45. Shellfish : Động vật có vỏ ( tôm, cua, sò, …). Chú ý âm đầu là ʃ khác với trong selfish (ích kỉ)
 46. Ship: Tàu
 47. Shoal: Bãi cát
 48. Sovereignty: Chủ quyền
 49. Spratly islands: Trường Sa
 50. Starfish: Sao biển (vì có hình ngôi sao)
 51. Stubbornness: Tính ngoan cố
 52. Submarine: Tàu ngầm
 53. Tensions : Căng thẳng
 54. Treaty: Hiệp ước
 55. Turtle: Rùa
 56. Vessel: Thuyền
 57. Warmonger: Kẻ hiếu chiến
 58. Water cannon: Vòi rồng
 59. Wave: Sóng
 60. Whale: Cá voi

Chúc các bạn học từ vựng tiếng Anh về những nội dung liên quan đến chủ đề Biển một cách hiệu quả và vui vẻ!

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ TẠI BENATIVE KIDS NGAY HÔM NAY


Bài viết liên quan