Học tiếng Anh chủ đề Tết Trung Thu

Trung thu đang tới gần, là một dịp đặc biệt nhất trong năm không chỉ dành cho thiếu nhi mà cả với những người đã bước qua tuổi thơ. Hãy cùng Trung tâm Anh ngữ Benative Kids học tiếng Anh về Tết Trung Thu để có thêm kiến thức đầy bổ ích về ngày tết cổ truyền này nhé.

học tiếng anh

1. Một số từ vựng tiếng Anh về Tết Trung thu

Mid-autumn Festival: Tết Trung thu

Ví dụ: Mid-autumn Festival is a traditional festival in Asia countries. (Tết Trung thu là một cái tết cổ truyền ở những nước châu Á.)

Moon sighting: Ngắm trăng

Ví dụ: Many people go to the tower rooftop for moon sighting. (Nhiều người lên tầng thượng của tòa nhà để ngắm trăng.)
Hoặc chúng ta cũng có thể dùng Admire the moon và Moon watching để nói về việc ngắm trăng.

Lantern: Đèn lồng

Ví dụ: They hang a lot of red lanterns on the street. (Họ treo rất nhiều đèn lồng đỏ trên phố.)

Star-shaped lantern: Đèn ông sao

Ví dụ: In Vietnam, the kids always want to have star-shaped lanterns on the occasion of Mid-autumn Festival. (Ở Việt Nam, những đứa trẻ luôn muốn có đèn ông sao vào dịp Trung thu.)

Lantern parade: Rước đèn

Ví dụ: My daughter loved to join in the lantern parade in mid-autumn night. (Con gái tôi thích tham gia rước đèn trong đêm Trung thu.)

Mooncake: Bánh trung thu

Ví dụ: We always make mooncakes for Mid-autumn Festival. (Chúng tôi luôn tự làm bánh trung thu vào dịp Trung thu.)

Lion dance: Múa lân

Ví dụ: Lion dance is a traditional dance of Vietnam. (Múa lân là một điệu múa truyền thống của Việt Nam.)

Family reunion: Gia đình sum họp

Ví dụ: Mid-autumn Festival is the day of family reunion. (Trung thu là ngày gia đình sum họp.)

Banyan tree: Cây đa

Ví dụ: I used to believe that it have a Banyan tree in the moon. (Tôi từng tin rằng có cây đa trên ông trăng.)

The moon palace: Cung trăng

Ví dụ: It’s said that the Moon lady lives in the Moon palace with white rabbits. (Người ta nói rằng chị Hằng sống trên cung trăng với những chú thỏ trắng.)

The Moon lady: Chị Hằng Nga

Ví dụ: I always believed that the Moon lady is the most beautiful dancer. (Tôi từng luôn tin rằng Hằng Nga là người phụ nữ múa đẹp nhất.)

The Moon boy: Chú Cuội

Ví dụ: My grandmother told me that the Moon boy is always look down to the Earth. (Bà tôi kể rằng chú Cuội lúc nào cũng nhìn xuống trái đất.)

Jade rabbit: Thỏ ngọc

Ví dụ: The Jade rabbit is the rabbit living with The Moon lady in the Moon palace. (Thỏ Ngọc là những chú thỏ sống cùng chị Hằng trên cung trăng.)

Lunar calendar: Âm lịch

Ví dụ: The first day of the first lunar month is the start of the new year in Vietnam. (Ngày đầu tiên của tháng 1 âm lịch là ngày bắt đầu năm mới của Việt Nam.)

2. Bài tập thực hành

Bài 1: Trả lời câu hỏi

What is the festival that falls on the 15th of the eighth month in lunar calendar?
What do people do on the mountaintop to celebrate the Mid-autumn Festival?
What is mooncake?
Who are living on the moon?
Who is living in the Moon palace?

Bài 2: Điền từ vào chỗ trống

Mid-autumn Festival, lanterns, moon sighting, lantern parade, star-shaped lanterns, family reunion, mooncakes
The ______________ is held on the 15th day on the 8th lunar month (often in late September or early October) in the middle of autumn and it is celebrated for a whole day. On this day, the adults and the parents prepare many different foods, especially, _____________. All of them are designed with fun symbols, for example: dog, cat, mouse … Besides that, the children are provided with many ____________ in different shapes such as _______________________, rabbit lanterns and diverse funny masks such as clown mask, lion mask.In the evening children carry their lanterns, wear funny masks, perform fantastic lion or dragon dances, sing folklore songs in the house’s grounds or in the streets for a ____________ and _______________ later. The Mid-Autumn celebration is an opportunity for _______________. The young generation express their gratitude to the old generation. The parents show their love for their children. For others, because the traditional time to have this festival is usually after harvesting the crops, it is as the congratulation for the full harvest. It really is a good example of the traditional culture of the Vietnamese.

Trung tâm Anh ngữ Benative chia sẻ bài học tiếng Anh về Tết Trung Thu, giúp bé vừa học tiếng Anh vừa có thêm kiến thức về ngày tết cổ truyền Việt Nam.

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ TẠI BENATIVE KIDS NGAY HÔM NAY


Bài viết liên quan