Tổng hợp 100 từ vựng tiếng Anh kinh tế – ngoại thương

Kinh tế và ngoại thương là hai tiền đề để giúp đất nước phát triển và giàu mạnh, và để phát triển tối ưu 2 mảng trên thì đòi hỏi chúng ta cần phải liên kết với thị trường quốc tế. Hay nói cách khác chúng ta được đòi hỏi phải có thể sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Cụ thể, chính là kiến thức từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế – ngoại thương.
 

tu vung tieng anh kinh te ngoai thuong

 

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế – ngoại thương.

 1. debit        Sự ghi nợ, món nợ, khoản nợ, bên nợ
 2. Loan-office        Sổ giao dịch vay mượn, sổ nhận tiền mua công trái
 3. Debenture holder        Người giữ trái khoán
 4. Irrevocable credit        Thư tín dụng không hủy ngang
 5. Redeem debenture        Trái khoán trả dần
 6. Issue of debenture        Sự phát hành trái khoán
 7. Medium credit    Tín dụng trung hạn (thời hạn  đến  năm)
 8. Registered debenture    Trái khoán ký danh
 9. Variable interest debenture    Trái khoán chịu tiền lãi thay đổi
 10. Unissued debenture    Cuống trái khoán
 11. Debit advice        Giấy báo nợ
 12. Debit balance    Số dư nợ
 13. Debit request    Giấy đòi nợ
 14. Debit side        Bên nợ
 15. Settlement        Sự giải quyết, sự thanh toán, sự quyết toán
 16. Settlement of accounts    Sự quyết toán tài khoản
 17. Settlement of a claim    Sự giải quyết khiếu nại
 18. Settlement of a debt    Sự thanh toán nợ
 19. Settlement of a dispute    Sự giải quyết tranh chấp
 20. Amicable settlement    Sự hòa giải, sự giải quyết thỏa thuận
 21. Budget settlement        Sự quyết toán ngân sách
 22. Cash settlement        Sự thanh toán ngay; sự thanh toán bằng tiền mặt
 23. International settlement    Sự thanh toán quốc tế
 24. Multilateral settlement    Sự thanh toán nhiều bên, việc thanh toán nhiều bên
 25. Loan on interest        Sự cho vay có lãi
 26. End month settlement    Sự quyết toán cuối tháng
 27. Monthly settlement    Sự quyết toán hàng tháng
 28. Settlement of a transaction    Sự kết thúc một công việc giao dịch
 29. Settlement of an invoice        Sự thanh toán một hóa đơn
 30. Settlement market        Sự mua hoặc bán
 31. Debenture        Trái khoán công ty, giấy nợ, phiếu nợ
 32. Bearer debenture        Trái khoán vô danh
 33. To apply for a plan        Làm đơn xin vay
 34. Naked debenture        Trái khoán trần, trái khoán không đảm bảo
 35. Preference debenture    Trái khoán ưu đãi
 36. Secured debenture        Trái khoán công ty có đảm bảo
 37. Unsecured debenture    Trái khoán công ty không có đảm bảo
 38. Company            Công ty, hội
 39. Company of limited liability    Công ty trách nhiệm hữu hạn
 40. Affiliated company    Công ty con, công ty dự phần
 41. Holding company        Công ty mẹ
 42. Insurance company    Công ty bảo hiểm
 43. Join stock company    Công ty cổ phần
 44. Multinational company    Công ty đa quốc gia
 45. One – man company    Công ty một người
 46. Private company        Công ty riêng
 47. Private – owned company    Công ty tư nhân
 48. Public company        Công ty công cộng, công ty nhà nước
 49. Shipping company        Công ty hàng hải, công ty vận tải biển
 50. State – owned company    Công ty quốc doanh, công ty nhà nước
   

  hoc tu vung tieng anh cung benative 2
  Benative sẽ chia sẻ từ vựng thuộc nhiều chủ đề thông dụng và chuyên ngành khác nhau trong các khóa học

   

 51. Transnational company    Công ty xuyên quốc gia
 52. Subsidiary company    Công ty con
 53. Unlimited (liability) company    Công ty trách nhiệm vô hạn
 54. Warehouse company    Công ty kho
 55. Express company        Công ty vận tải tốc hành
 56. Foreign trade company    Công ty ngoại thương
 57. Joint state – private company    Công ty công tư hợp doanh
 58. Investment service company    Công ty dịch vụ đầu tư
 59. Trading company        Công ty thương mại
 60. Limited (liability) company    Công ty trách nhiệm hữu hạn
 61. Bubble company        Công ty ma
 62. Mixed owenership company        Công ty hợp doanh
 63. Company limited by shares    Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần
 64. Limited partnership    Công ty hợp danh hữu hạn
 65. The merge of companies/Amagation    Sự hợp nhất các công ty
 66. To form a company    Thành lập một công ty
 67. To dissolve a company    Giải thể một công ty
 68. To wind up a company    Thanh toán một công ty
 69. Industrial company    Công ty kỹ nghệ (sản xuất)
 70. Build – in – department        Bộ phận ghép nhỏ lo việc xuất khẩu
 71. Build – in export department    Bộ phận xuất khẩu
 72. Build – in import department    Bộ phận nhập khẩu
 73. Separated department    Bộ phận riêng biệt
 74. Export subsidiary company    Công ty con xuất khẩu
 75. Branch    Chi nhánh
 76. Prefabrication plant    Phân xưởng gia công
 77. Overdraw account        Tài khoản rút quá số dư với sự đồng ý của
 78. Travelling agent    Nhân viên lưu động
 79. Comprador        Người mại bản
 80. Universal agent    Đại lý toàn quyền
 81. Carrrier’s agent    Đại lý vận tải
 82. Shipping agent    Đại lý giao nhận
 83. Charterer’s/Chartering agent    Đại lý thuê tàu
 84. Collecting agent    Đại lý thu hộ
 85. Insurance agent    Đại lý bảo hiểm
 86. Special agent    Đại lý đặc biệt
 87. To be out of business    vỡ nợ, phá sản
 88. To do business with somebody        buôn bán với ai
 89. Banking business        nghiệp vụ ngân hàng
 90. Forwarding business    hãng đại lý giao nhận, công tác giao nhận
 91. Retail business    thương nghiệp bán lẻ, việc kinh doanh bán lẻ
 92. Businessman    nhà kinh doanh
 93. Business is business    Công việc là công việc
 94. Cash business    việc mua bán bằng tiền mặt
 95. Complicated business    công việc làm ăn rắc rối
 96. Credit in business    tín dụng trong kinh doanh
 97. International business    Việc kinh doanh quốc tế
 98. Increase of business    Sự tăng cường buôn bán
 99. Man of business    Người thay mặt để giao dịch
 100. Stagnation of business    Sự đình trệ việc kinh doanh

Trên đây là tổng hợp 100 Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế – ngoại thương. Benative Việt Nam chúc các bạn học tốt.

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM THỬ MÔI TRƯỜNG ĐỘC ĐÁO TẠI BENATIVE


Bài viết liên quan