Cách hỏi bạn tên gì tiếng Anh đầy đủ nhất

Cách hỏi “Bạn tên gì tiếng Anh” thông dụng nhất đó chính là sử dụng mẫu câu hỏi “What’s your name?” với nghĩa (Tên bạn là gì?). Tuy nhiên đối với những người bản ngữ họ lại không hay dùng câu hỏi này, mà sẽ lịch sự hơn, hỏi các câu về họ và tên đầy đủ một cách gián tiếp.

cách hỏi bạn tên gì tiếng anh

Cách hỏi và trả lời: Bạn tên gì tiếng Anh

1. What’s your name?

(Tên bạn là gì?)

Trả lời: My name’s + Tên 

2. What is your full name?

(Tên đầy đủ của bạn là gì?)

Trả lời: My full name’s + Họ và tên 

3. What is your first name?

(Tên của bạn là gì?)

Trả lời: My first name is + Tên 

4. What is your last name?

(Họ của bạn là gì?)

My last name is + Họ 

5. Hello, I’m + tên, and you?

(Xin chào, mình tên …, còn bạn thì sao)

6. Sorry, What was your name again?

(Xin lỗi, tên của bạn là gì nhỉ?)

7. Your name is….? (Tên của bạn là… phải không?)

8. How do I call you? (Tôi có thể gọi bạn như thế nào?)

Cách xác định First Name, Midde Name và Last Name 

Full Name: Tên đầy đủ (bao gồm First Name, Middle Name và Last Name)

– First Name (Givenname hay Forename): Tên gọi, nhiều khi bao gồm cả tên đệm. 

– Middle Name: Tên đệm

Last Name/Family Name/Surname: Họ, đôi khi bao gồm cả tên đệm

→ Đối với tên người nước ngoài thì sẽ được nói theo thứ tự là: Tên gọi → Tên đệm → Họ

 

Ví dụ:

– Tên đầy đủ là Nguyễn Mai Lan thì tên gọi là Lan, tên đệm là Mai và họ là Nguyễn.

– Tên đầy đủ là Lưu Hồng Phong thì tên gọi là Phong, tên đệm là Hồng và họ là Lưu.

Trên đây là cách hỏi và trả lời bạn tên gì tiếng Anh cùng với những cái tên tiếng Anh ý nghĩa và độc đáo, hy vọng sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh hàng ngày.

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ TẠI BENATIVE KIDS NGAY HÔM NAY


Bài viết liên quan