WP_Post_Type Object
(
  [name] => online-learning
  [label] => Học Online
  [labels] => stdClass Object
    (
      [name] => Học Online
      [singular_name] => Học Online
      [add_new] => Add New
      [add_new_item] => Add New Item
      [edit_item] => Edit Item
      [new_item] => New Item
      [view_item] => View Item
      [view_items] => View Items
      [search_items] => Search Item
      [not_found] => Not found
      [not_found_in_trash] => Not found in Trash
      [parent_item_colon] => Parent Item:
      [all_items] => All Học Online
      [archives] => Item Học Online
      [attributes] => Item Attributes
      [insert_into_item] => Insert into item
      [uploaded_to_this_item] => Uploaded to this item
      [featured_image] => Featured Image
      [set_featured_image] => Set featured image
      [remove_featured_image] => Remove featured image
      [use_featured_image] => Use as featured image
      [filter_items_list] => Filter items list
      [items_list_navigation] => Items list navigation
      [items_list] => Items list
      [item_published] => Bài viết đã được đăng.
      [item_published_privately] => Bài viết đã được đăng riêng tư.
      [item_reverted_to_draft] => Đã chuyển bài viết thành bản nháp.
      [item_scheduled] => Bài viết đã được lên lịch.
      [item_updated] => Bài viết đã được cập nhật.
      [menu_name] => Học Online
      [name_admin_bar] => Học Online
      [update_item] => Update Item
    )

  [description] => Post Type Description
  [public] => 1
  [hierarchical] => 
  [exclude_from_search] => 
  [publicly_queryable] => 1
  [show_ui] => 1
  [show_in_menu] => 1
  [show_in_nav_menus] => 1
  [show_in_admin_bar] => 1
  [menu_position] => 5
  [menu_icon] => dashicons-welcome-learn-more
  [capability_type] => page
  [map_meta_cap] => 1
  [register_meta_box_cb] => 
  [taxonomies] => Array
    (
      [0] => post_tag
      [1] => online-learning-type
    )

  [has_archive] => 1
  [query_var] => online-learning
  [can_export] => 1
  [delete_with_user] => 
  [_builtin] => 
  [_edit_link] => post.php?post=%d
  [cap] => stdClass Object
    (
      [edit_post] => edit_page
      [read_post] => read_page
      [delete_post] => delete_page
      [edit_posts] => edit_pages
      [edit_others_posts] => edit_others_pages
      [publish_posts] => publish_pages
      [read_private_posts] => read_private_pages
      [read] => read
      [delete_posts] => delete_pages
      [delete_private_posts] => delete_private_pages
      [delete_published_posts] => delete_published_pages
      [delete_others_posts] => delete_others_pages
      [edit_private_posts] => edit_private_pages
      [edit_published_posts] => edit_published_pages
      [create_posts] => edit_pages
    )

  [rewrite] => Array
    (
      [slug] => hoc-online
      [with_front] => 1
      [pages] => 1
      [feeds] => 1
      [ep_mask] => 1
    )

  [show_in_rest] => 
  [rest_base] => 
  [rest_controller_class] => 
)
Array
(
  [1] => online-learning-type
)

[Ngữ pháp tiếng Anh] – Câu chẻ (câu nhấn mạnh) trong tiếng anh

Câu chẻ hay còn được gọi là câu nhấn mạnh, là một trong những chủ điểm ngữ pháp khá quan trọng mà bạn cần ghi nhớ. Hãy trung tâm anh ngữ Benative tìm hiểu cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh này nhé. CÂU CHẺ LÀ GÌ? Câu chẻ (câu nhấn […]
Bài hát tiếng Anh ABC cho trẻ (ABC song) là bài học bắt đầu khi mới học tiếng Anh, là một bài hát khá hay và hữu ích để chỉnh phát âm. Bố mẹ hãy học thuộc bài hát để học cùng con nhé. Để các bé phát âm tiếng Anh
Bạn không biết bắt đầu một cuộc hội thoại bằng tiếng Anh như thế nào? Dưới đây là một số mẫu câu giao tiếp tiếng Anh hỏi thông tin mà bạn có thể sử dụng để bắt đầu cuộc trò chuyện, cùng tham khảo nhé.   Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh
Trong bài viết hôm nay, Trung tâm anh ngữ Benative sẽ chia sẻ tới các bạn một mẫu câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản khi đi taxi có thể bạn chưa biết. Cùng bỏ ra 30 phút mỗi ngày để học thuộc cũng như thực hành nói để kỹ
Hôm nay các bạn hãy cùng tham khảo bài luận tiếng Anh dưới đây mà trung tâm tiếng Anh giao tiếp Benative chia sẻ để cùng chào mừng kỷ niệm ngày sinh của Bác 19/5 đang tới gần. Tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác 3
  Thiết kế đồ họa là ngành học kết hợp giữa ý tưởng sáng tạo và khả năng cảm nhận thẩm mỹ, thông qua các công cụ đồ họa để truyền tải thông điệp bằng những hình ảnh đẹp, ấn tượng, đi vào lòng người. Hôm nay Trung tâm tiếng Anh
Tiếng Anh hiện nay đã trở thành kỹ năng quan trọng trong tất cả mọi lĩnh vực. Bài viết ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến bạn những từ vựng tiếng Anh về chiến tranh nhân ngày Giải phóng 30/4, hãy cùng tham khảo nhé. Từ vựng tiếng Anh chủ đề

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM THỬ MÔI TRƯỜNG ĐỘC ĐÁO TẠI BENATIVE