WP_Post_Type Object
(
  [name] => online-learning
  [label] => Học Online
  [labels] => stdClass Object
    (
      [name] => Học Online
      [singular_name] => Học Online
      [add_new] => Add New
      [add_new_item] => Add New Item
      [edit_item] => Edit Item
      [new_item] => New Item
      [view_item] => View Item
      [view_items] => View Items
      [search_items] => Search Item
      [not_found] => Not found
      [not_found_in_trash] => Not found in Trash
      [parent_item_colon] => Parent Item:
      [all_items] => All Học Online
      [archives] => Item Học Online
      [attributes] => Item Attributes
      [insert_into_item] => Insert into item
      [uploaded_to_this_item] => Uploaded to this item
      [featured_image] => Featured Image
      [set_featured_image] => Set featured image
      [remove_featured_image] => Remove featured image
      [use_featured_image] => Use as featured image
      [filter_items_list] => Filter items list
      [items_list_navigation] => Items list navigation
      [items_list] => Items list
      [item_published] => Bài viết đã được đăng.
      [item_published_privately] => Bài viết đã được đăng riêng tư.
      [item_reverted_to_draft] => Đã chuyển bài viết thành bản nháp.
      [item_scheduled] => Bài viết đã được lên lịch.
      [item_updated] => Bài viết đã được cập nhật.
      [menu_name] => Học Online
      [name_admin_bar] => Học Online
      [update_item] => Update Item
    )

  [description] => Post Type Description
  [public] => 1
  [hierarchical] => 
  [exclude_from_search] => 
  [publicly_queryable] => 1
  [show_ui] => 1
  [show_in_menu] => 1
  [show_in_nav_menus] => 1
  [show_in_admin_bar] => 1
  [menu_position] => 5
  [menu_icon] => dashicons-welcome-learn-more
  [capability_type] => page
  [map_meta_cap] => 1
  [register_meta_box_cb] => 
  [taxonomies] => Array
    (
      [0] => post_tag
      [1] => online-learning-type
    )

  [has_archive] => 1
  [query_var] => online-learning
  [can_export] => 1
  [delete_with_user] => 
  [_builtin] => 
  [_edit_link] => post.php?post=%d
  [cap] => stdClass Object
    (
      [edit_post] => edit_page
      [read_post] => read_page
      [delete_post] => delete_page
      [edit_posts] => edit_pages
      [edit_others_posts] => edit_others_pages
      [publish_posts] => publish_pages
      [read_private_posts] => read_private_pages
      [read] => read
      [delete_posts] => delete_pages
      [delete_private_posts] => delete_private_pages
      [delete_published_posts] => delete_published_pages
      [delete_others_posts] => delete_others_pages
      [edit_private_posts] => edit_private_pages
      [edit_published_posts] => edit_published_pages
      [create_posts] => edit_pages
    )

  [rewrite] => Array
    (
      [slug] => hoc-online
      [with_front] => 1
      [pages] => 1
      [feeds] => 1
      [ep_mask] => 1
    )

  [show_in_rest] => 
  [rest_base] => 
  [rest_controller_class] => 
)
Array
(
  [1] => online-learning-type
)

Học từ vựng tiếng Anh về các loài hoa

Các bạn nhỏ đã biết tên tiếng Anh của những loài hoa nào rồi? Những từ vựng tiếng Anh về các loài hoa dưới đây sẽ giúp các bé bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh. Cùng học nhé. >>> Ý nghĩa của các loài hoa ngày Tết bằng tiếng […]
Các bạn nhỏ đã biết tên tiếng Anh của những loài hoa nào rồi? Những từ vựng tiếng Anh về các loài hoa dưới đây sẽ giúp các bé bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh. Cùng học nhé. >>> Ý nghĩa của các loài hoa ngày Tết bằng tiếng Anh Từ
Những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cho trẻ em dưới đây sẽ giúp các bạn nhỏ cải thiện kỹ năng và giao tiếp tốt trong cuộc sống hàng ngày. Các bậc phụ huynh hãy chia sẻ về và cho các bé học những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cho
Từ vựng tiếng Anh vẫn luôn là một phương diện quan trọng cần phải học tập tốt khi học ngôn ngữ này. Với trẻ em cũng thế. Cha mẹ hãy cùng con học tiếng Anh qua những từ vựng về đồ chơi dưới đây nhé. >>> Từ vựng tiếng Anh về chủ
Để trẻ làm quen với những từ vựng tiếng Anh đã khó, dạy ngữ pháp tiếng Anh cho trẻ em càng khó hơn, đòi hỏi các thầy cô và các bậc phụ huynh phải có một phương pháp nhất định mang tới hiệu quả rõ rệt. Cùng Trung tâm dạy
Mùa hè cứ đang dần trôi đi, bạn còn những kế hoạch nào chưa thực hiện? Nếu đang chuẩn bị đi cắm trại, hãy tham khảo ngay những từ vựng tiếng Anh dưới đây nhé. >>> Xem thêm : Tiếng Anh theo chủ đề cho trẻ em Backpack /ˈbækpæk/: Ba lô Sunscreen /ˈsʌnskriːn/:
Ngoài những chủ đề về thiên nhiên, cây cối và con vật, trường học cũng là một chủ đề mà nhiều bé rất thích thú thì học từ vựng tiếng Anh chủ đề về trường học cũng là chủ đề hấp dẫn đối với các bé. Từ vựng tiếng Anh về
Để giúp các bạn nhỏ học tiếng Anh hiệu quả hơn, Trung tâm tiếng Anh trẻ em Benative Kids chia sẻ nhóm từ vựng tiếng Anh về thiên nhiên cho các bé. Từ vựng tiếng Anh về thiên nhiên Canal /kə'næl/: Con kênh Bridge /bridʒ/: Cầu Dam /dæm/: Đập Island /'ailənd/: Đảo Bay /bei/: Vịnh Riverbank /ˈrɪvɚˌbæŋk/:
Five Little Ducks là một trong những bài hát rất đáng yêu và vui nhộn dành cho trẻ em, giúp các bé học ngoại ngữ một cách hiệu quả. Cha mẹ hãy cho con học tiếng Anh qua bài hát ngộ nghĩnh này nhé. Five Little Ducks Five little ducks Went out one

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ TẠI BENATIVE KIDS NGAY HÔM NAY