Bài quiz tiếng Anh chủ đề Business telephoning

Khi cách bạn giao tiếp với khách hàng của mình hay các đối tác qua điện thoại sẽ tạo nên một ấn tượng rất quan trọng về sự chuyên nghiệp. Vậy, hãy thử khả năng của mình với bài Quiz Tiếng Anh chủ đề BUSINESS TELEPHONING thú vị dưới đây nhé!

 

  • Bài kiểm tra gồm có 10 câu hỏi
  • Bạn cần chọn cho mình phương án đúng và hợp lý nhất.

 

 

Kết quả kiểm tra của bạn: