Bài quiz tiếng Anh chủ đề Meeting

Bài Quiz Tiếng Anh sau sẽ giúp đánh giá kỹ năng tiếng Anh của bạn trong những buổi họp của công ty. Những cuộc họp là dịp để cho bạn trình bày về công việc của mình với cấp trên và với các đồng nghiệp, do đó việc gây ấn tượng tốt là rất quan trọng đấy ạ!

 

  • Bài kiểm tra bao gồm 10 câu hỏi
  • Bạn cần chọn phương án đúng và hợp lí nhất.

 

 

Kết quả kiểm tra của bạn: