Bài quiz tiếng Anh chủ đề: Subordinate Conjunction Test

Ngày càng nhiều các bài test, bài quiz được đưa ra giúp bạn đánh giá năng lực ngoại ngữ của mình. Bạn đã sẵn sàng cho bài quiz dưới đây chưa? Hít một hơi thật sâu rồi cùng thử tập trung làm bài nhé. Và bài quiz hôm nay của chúng ta sẽ là về liên từ – một dạng từ quan trọng và được sử dụng nhiều trong tiếng Anh.

Subordinate Conjunction Test

Study the examples of subordinate conjunctions listed above. For each test question, fill in the blank (________) with the correct subordinate conjunction.

Kết quả kiểm tra của bạn: