Bài quiz tiếng Anh chủ đề – Presentation

Kỹ năng thuyết trình tốt sẽ góp phần làm cho công việc của bạn trở nên hiệu quả hơn. Hãy thử thách kỹ năng thuyết trình của bạn với bài quiz tiếng Anh ngắn chủ đề PRESENTATION sau!

  • Bài kiểm tra bao gồm 10 câu hỏi
  • Bạn cần chọn phương án đúng và hợp lí nhất.

 

 

Kết quả kiểm tra của bạn: